In het midden van de samenleving

Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door een ambitieus MVO-beleid te voeren, concrete stappen te ondernemen en transparant te zijn. We brengen jaarlijks verslag uit en publiceren ons MVO-beleid op het platform MVO Register en ISO26000. De Sustainable Development Goals (SDG’s) dienen als kompas om ons beleid en onze inspanningen richting te geven.

Onze bijdrage aan de
Sustainable Development Goals

Meer weten over de 17 Sustainable Development Goals? Klik hier

Als intermediair staan we midden in de meetingbranche. We staan ook midden in de samenleving. We geloven dat we iedere dag moeten proberen om een positieve bijdrage te leveren voor een betere wereld. We kijken hiervoor naar de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. We zijn ervan overtuigd dat wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen om de wereld duurzaam door te geven aan de volgende generatie.

Eerlijk werk gaat erover dat iedereen in staat is werk te vinden met goede werkomstandigheden en een salaris dat het mogelijk maakt om rond te komen. Economische groei is een toename in de productie en (ver)koop van goederen en diensten. In de context van deze SDG gaat het om economische groei waarbij het milieu & klimaat en de gezondheid van medewerkers niet worden belast of aangetast.

Stageplaatsen
We bieden stageplaatsen aan scholieren en studenten van verschillende opleidingen en instellingen. Van HBO-afstudeerstages en masterscripties aan de Universiteit, tot MBO leerjaar 1 tot snuffelstages van middelbare scholieren. De stages zijn gericht op het geven van praktijkervaring en jongeren klaar stomen voor de arbeidsmarkt. Jaarlijks bieden we ca. 10 stageplekken aan.

Inkoop en partnership met mkb
We zijn zelf een midden- en kleinbedrijf, dat maakt ons extra bewust. We zien het belang van lokale partnerschappen en daarmee een eerlijke verdeling van winst binnen de keten. Daarom werken we met lokale mkb voor onze ICT-hosting, werkplekinrichting en eten & drinken. Dat is goed voor de lokale economie, eerlijke kansen op de markt, én vanwege de korte afstand van A naar B wordt het milieu minimaal belast.

Great Place To Work
Great Place To Work onderzoekt de mate van vertrouwen, trots en plezier binnen een organisatie. Op basis van een onafhankelijk Trust Index™ doen ze medewerkersonderzoek. Met de Trust Index™ worden vijf universele waarden gemeten die bepalen in hoeverre mensen het beste uit zichzelf weten te halen. Deze waarden zijn: geloofwaardigheid, respect, eerlijkheid, trots en kameraadschap.

In maart 2022 zijn we opnieuw gecertificeerd als Great Place To Work met een respons van 100% en een totaalscore van 91% hebben we opnieuw het predicaat van goed werkgeverschap behaald!

Code Verantwoordelijk Marktgedrag
De Code Verantwoordelijk Marktgedrag doet een beroep op het moreel van opdrachtgevers en -nemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen om sociaal verantwoord en met respect voor de kwaliteit van de dienstverlening opdrachten uit te zetten, aan te nemen en uit te voeren. Op die manier geeft deze code een impuls om de uitbestedings- en het inlenigsbeleid van Nederland te verbeteren.

Wij hebben de Code ondertekend. Daarmee hanteren we tenminste de algemene principes zoals deze genoemd staan op de website van Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

Ongelijkheid verminderen gaat erover dat iedereen in de maatschappij een eerlijke kans krijgt op degelijk werk en zelfontwikkeling. Uiteraard gaat dit gepaard met eerlijk & gelijke beloning en realistische werkuren en -omstandigheden die al dan niet aangepast zijn voor medewerkers met een beperking of daar anderzijds behoefte aan hebben.

UWV Werkgeversservicepunt (WSP)
We werken actief samen met werkgeversservicepunt Amersfoort (WSP). We delen vacatures met onze vaste contactpersoon en zijn regelmatig te vinden op Meet & Greets georganiseerd door het WSP. Zo kunnen we kennis maken met potentiële, toekomstige medewerkers die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Zo proberen we onze vacatures te vullen en werkervaringsplaatsen te faciliteren.

Partner van De Normaalste Zaak
Sinds 2015 zijn wij partner van De Normaalste Zaak. De Normaalste Zaak is een netwerk van ruim 700 mkb-ondernemers en grote werkgevers. Alle partners van De Normaalste Zaak delen de ambitie: ‘Groeien naar een inclusieve organisatie waar mensen met (voorheen) een afstand tot de arbeidsmarkt volwaardig deel van uitmaken.’

Geen jeugdlonen
Sinds 2022 werken we niet meer met jeugdlonen, dit betekent dat iedereen het vak-volwassen minimumloon verdient wanneer zij bij ons in dienst zijn. We doen dit omdat we vinden dat je ongeacht je leeftijd evenveel moet verdienen als je (oudere) collega’s die hetzelfde werk doen.

Duurzame productie en consumptie gaat over het slim en efficiënt gebruikmaken van grondstoffen, zodat de druk op het milieu wordt vermindert en de afhankelijkheid van grondstoffen wordt verlaagd. Dit betekent bijvoorbeeld het recyclen, repareren en hergebruiken van spullen en het voorkomen van verspilling.

Klimaatneutraal kantoor
Ook op ons kantoor zijn we bewust van onze impact, of het nou om grote of kleine stappen gaat. Onze werkprocessen zijn de afgelopen jaren volledig gedigitaliseerd, we kopen verantwoord in, we scheiden ons afval in 100% recyclebare afvalbakken, zijn gevestigd in een Green Key Goud locatie en met het tekenen van de Dopper Wave zijn plastic flesjes niet welkom op ons kantoor. Naast ervoor zorgen dat onze uitstoot zo laag mogelijk blijft, compenseren we uiteindelijk onze CO2-restuitstoot via Groenbalans. Dat maakt ons kantoor 100% klimaatneutraal!

Duurzaam inkopen
Inkopen betekent consumeren. De vraag is dan: bestaat verantwoorde consumptie? Want: niet consumeren = altijd beter voor de wereld. Alles dat niet geproduceerd wordt verbruikt immers geen grondstoffen en produceert ook geen afval. Tegelijkertijd is het als individu, maar ook als organisatie, van levensbelang (letterlijk) om te blijven consumeren. En daarom willen we dat zo verantwoord mogelijk doen. Dat betekent zoveel mogelijk inkopen bij (lokale) mkb’s en zoveel mogelijk afnemen bij duurzaam gecertificeerde organisaties.

Deze SDG is gericht op de aanpak van de door mensen veroorzaakte klimaatcrisis. In 2015 is het Parijs-akkoord tot stand gekomen dat beoogt klimaatverandering en de nadelige effecten daarvan te verminderen. De effecten van klimaatverandering vormen een bedreiging voor mens en natuur. Kortom: We moeten iets doen voordat het te laat is!

We compenseren onze CO2-uitstoot
Sinds 2018 bieden we ‘klimaatneutraal vergaderen’ aan op ons boekingsplatform onemeeting.com. Dit doen we in samenwerking met Groenbalans. Omdat we uitgaan van het principe ‘practice what you preach’, is ons eigen kantoor sinds 2019 volledig klimaatneutraal.

Om zover te komen hebben we allereerst in kaart gebracht wat we aan CO2 uitstootten. Vervolgens hebben we dit zover mogelijk gereduceerd en de uitstoot die overblijft compenseren we.

We joined the Dopper Wave!
We hebben de Dopper Wave ondertekend. Hierdoor beloven we:

1. Geen wegwerpwaterflessen meer te gebruiken
2. Altijd kraanwater te drinken wanneer dit mogelijk is
3. Altijd je herbruikbare fles mee te nemen
4. Anderen te inspireren om zich ook aan te sluiten bij de Dopper Wave

Deze kleine, simpele, dagelijkse handelingen voorkomen dat grote hoeveelheden wegwerpplastic in onze oceanen belanden. We zijn geen eenzame druppel, maar onderdeel van een golf van verandering. Samen met bijna 750 andere organisaties en duizenden individuen gaan we het tij keren!

MVO op de agenda
Onze economische, sociale en maatschappelijke verbondenheid met de markt, onze klanten, onze gasten, onze collega’s, onze aangesloten locatiepartners, onze leveranciers en al onze overige relaties inspireert ons om maatschappelijk, sociaal en verantwoord te ondernemen. MVO staat daarom altijd op de agenda bij gesprekken met stakeholders! Op deze manier blijven we het gesprek aan gaan met over duurzaam, sociaal en eerlijk ondernemen. Zo inspireren wij hen en zij ons.

Ons inspiratieplatform WCARE.one
In 2022 hebben we het inspiratieplatform WCARE.one ontwikkeld. We brengen innovatieve duurzame oplossingen samen op één platform en inspireren Hotels & Meeting Centers in Nederland om hun activiteiten te verduurzamen. Op ons MVO-platform laten Nederlandse innovatieve en duurzame ondernemers zien dat verduurzamen kan. En…het inspireert. Onder duurzaamheid verstaan we; het verlagen van de CO2 uitstoot, het tegengaan van verspilling, mee doen aan de circulaire economie, eerlijk ondernemerschap, social return en brede maatschappelijke verantwoordelijkheid die organisaties kunnen nemen.

Onze missie? Vergaderen verduurzamen en daarmee impact maken op een betere wereld!

Green Meeting DEAL
De Green Meeting DEAL geeft bedrijven en organisaties directe handvatten om de CO2-footprint van al hun bijeenkomsten te verlagen. Op basis van het inzicht in de meetingkosten en CO2-footprint wordt een reductie- & compensatieplan gemaakt om alle zakelijke bijeenkomsten klimaatneutraal te organiseren. Met het grootste aanbod van duurzame Green Key locaties en het inzicht in de duurzaamheidsprestaties van aangesloten locaties waarborgen we de CO2-reductie voor bijeenkomsten.

De rest-CO2 wordt vervolgens gecompenseerd met gecertificeerde CO2-rechten uit duurzame energie-, bosbehoud- of energie-efficiency projecten in ontwikkelingslanden. Het gaat hierbij om projecten met lange termijn voordelen voor de lokale gemeenschappen door meer werkgelegenheid te creëren, en de kwaliteit van de gezondheidszorg en het onderwijs de vergroten. Groenbalans Nederland maakt dit voor ons mogelijk.

Meer weten? Bezoek TheOnemeetingCompany.com

Onze (recente) MVO initiatieven

Onemeeting.com onderstreept MVO beleid met behalen EcoVadis Silver

EcoVadis beoordeelt internationaal en onafhankelijk het MVO beleid van organisaties op 21 indicatoren binnen vier thema’s: milieu, arbeids- en mensenrechten, ethiek en duurzame inkoop. Met het behalen van de Silver rating behoort Onemeeting.com bij de wereldwijde top 25% van ruim 90.000 beoordeelde bedrijven.

Vergaderen Samen Duurzaam Maken

Als Meeting Expert hebben we een MVO Movement opgericht om ‘Vergaderen Samen Duurzaam te Maken’. We brengen innovatieve duurzame oplossingen samen op één platform en inspireren Hotels & Meeting Centers in Nederland om hun activiteiten te verduurzamen. Op het nieuwe MVO-platform WCARE.one laat Nederlandse, inventieve en duurzame ondernemers zien dat verduurzamen kan.

Dopper Wave & Onemeeting.com

Met de Dopper Wave willen wij mensen en organisaties inspireren om aanpassingen te doen in hun dagelijks leven die een grote impact tot gevolg hebben: schonere oceanen. We zijn super trots dat we samen met Onemeeting.com single use plastic vrij vergaderen tot de nieuwe norm maken. Hiermee inspireren we niet alleen alle 1600 locaties die op Onemeeting.com staan, maar ook alle 400.000 gasten

Trotse partner van Ronald McDonald Kinderfonds

Sinds 2013 zijn we trotse partner van het Ronald McDonald Kinderfonds. Jaarlijks worden er mooie bedragen opgehaald door middel van verschillende activiteiten binnen onze organisatie. Het Kinderfonds zorgt er al 35 jaar voor dat zieke kinderen en hun familie dicht bij elkaar kunnen zijn. Ouders houden de zorg voor hun zieke kind beter vol als ze dicht in de buurt zijn.

Als onderdeel van The Onemeeting Company zijn wij proactief partner van duurzame en maatschappelijke initiatieven

Onemeeting MVO partner - SDG Nederland
Onemeeting MVO partner - Great place to work
Onemeeting MVO partner - De Dopper Wave
Onemeeting MVO partner - Stichting MVO register
Onemeeting MVO partner - Wcare
Onemeeting MVO partner - MVO Nederland
Onemeeting MVO partner - Ecovadis Sustainability Rating
Onemeeting MVO partner - Erkend leerbedrijf
Onemeeting MVO partner - Ronald McDonald Kinderfonds
Onemeeting MVO partner - NEN
Onemeeting MVO partner - Duurzaamondernemen.nl
Onemeeting MVO partner - Green Key
Onemeeting MVO partner - Code verantwoordelijk marktgedrag
Onemeeting MVO partner - Werkgevers Servicepunt
Onemeeting MVO partner - 100% klimaatneutraal

Meer weten? Bezoek TheOnemeetingCompany.com

Jouw zakelijke bijeenkomsten altijd klimaatneutraal organiseren?

Bij ons kan dat! Wij helpen jou met het zoeken, vergelijken, boeken en beheren van locaties voor alle soorten bijeenkomsten. Onze Green Meeting DEAL maakt het mogelijk om de CO2-uitstoot en de kosten van bijeenkomsten te verlagen. 100% klimaatneutraal vergaderen kan alleen bij ons. Meer weten?

Klimaatneutraal vergaderen

We love
green meetings